Literatūriniai- kultūriniai maršrutai

2012–2014 metais kartu su projekto koordinatoriais VšĮ Kauno technologijos universitetu ir kitais partneriais Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas įgyvendino Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Universitetinių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“ (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007).

Projekto metu buvo sukurti 5 dviejų dienų trukmės kultūriniai-literatūriniai turizmo maršrutai:

Šie maršrutai yra vedami LLTI instituto darbuotojų.

Norinčius dalyvauti vienoje iš pasirinktų ekskursijų arba gauti daugiau informacijos apie maršrutus, kviečiame kreiptis į Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto darbuotoją dr. Ramunę Bleizgienę (el.p. r.bleizgiene@gmail.com).

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto parengtus 5 literatūrinius–kultūrinius maršrutus galite peržiūrėti ir su jais susipažinti čia.