Intelektinės nuosavybės valdymą reglamentuojančių dokumentų paketas

Kauno technologijos universiteto parengtas intelektinės nuosavybės valdymą reglamentuojančių dokumentų paketas.